Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
R E t V N M S P A S R H S R

FAQ

Auto van de zaak

Wanneer mag ik mijn auto op de zaak zetten?

Als de gereden kilometers met uw auto meer dan 10% zakelijk zijn, dan mag u er voor kiezen om uw auto op de zaak te zetten. Indien de kilometers 90% of meer zakelijk zijn, dan bent u verplicht de auto op de zaak te zetten.

Een eenmaal gemaakte keuze mag u niet zomaar veranderen, behalve als er bijzondere omstandigheden zijn. Dit is bijvoorbeeld een relevante wetswijziging of dat er een substantiële verandering is gekomen in het privé en zakelijk gebruik van de auto.

Kan ik het beste mijn auto op de zaak zetten of in privé houden?

Deze keuze is afhankelijk van veel factoren. De aanschafwaarde, de cataloguswaarde, de gebruiksduur, het percentage bijtelling, het aantal zakelijke en privé kilometers, de jaarlijkse kosten en uw tarief van de inkomstenbelasting zijn allemaal van invloed op de keuze. Ons advies is daarom de keuze altijd door te laten rekenen.

Mag ik kosten opvoeren voor het zakelijke gebruik van mijn privé auto?

Ja, u mag vanaf 2024 € 0,23 per kilometer opvoeren als kosten voor zakelijke ritten die u met uw privé-auto maakt. U mag dus bijvoorbeeld geen parkeerkosten opvoeren, ook al is dit uit zakelijk oogpunt gemaakt.

U mag ook een deel van de omzetbelasting van onderhouds- en gebruikskosten aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Ga daarbij uit van de verhouding tussen het aantal zakelijke kilometers en het totaal aantal kilometers op jaarbasis. Dit percentage mag u ook aan omzetbelasting aftrekken. Houd er wel rekening mee dat alleen het deel dat u gebruikt voor belaste omzet aftrekbaar is.

Let op: ritten voor woon- werkverkeer zijn voor de omzetbelasting privé-kilometers.

Wanneer krijg ik een bijtelling voor een auto van de zaak?

Als u meer dan 500 km per jaar privé rijdt met uw auto van de zaak, krijgt u een bijtelling voor de inkomstenbelasting.

Tevens krijgt u een bijtelling voor de omzetbelasting, ook als u minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Deze correctie is evenredig aan het deel dat u privé gereden heeft met de auto en als u dit niet heeft bijgehouden is dit een percentage van de cataloguswaarde.

Hoe hoog is de bijtelling voor de inkomstenbelasting voor een auto van de zaak?

Het normale bijtellingspercentage in 2024 voor een nieuwe auto van de zaak bedraagt 22%. De bijtelling wordt berekend over de cataloguswaarde van de auto. Elektrische auto's zonder CO2-uitstoot hebben (meestal) een bijtelling van 16% tot een cataloguswaarde van € 30.000.

Auto's ouder dan 15 jaar hebben voor 2024 een bijtelling van 35% over de waarde in het economisch verkeer.

Hoe hoog is de bijtelling voor de omzetbelasting voor een auto van de zaak?

In de praktijk wordt het meest gebruik gemaakt van een jaarlijkse bijtelling van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. U mag 1,5% gebruiken indien u bij de aankoop van de auto geen BTW heeft afgetrokken of als u de auto reeds 5 jaar in gebruik heeft gehad.

Als u een rittenregistratie bijhoudt, mag u een correctie op de BTW van de autokosten toepassen naar de verhouding zakelijke en privé-kilometers.

Wat is een rittenregistratie?

Dit is een administratie die weergeeft hoeveel zakelijke en privé kilometers u met uw auto heeft gereden.

U kunt gebruik maken van een rittenregistratie indien u met uw auto van de zaak ook privé rijdt en u minder dan 500 km per jaar privé rijdt. U kunt dan onderbouwen dat u geen bijtelling krijgt.
U kunt ook gebruik maken van de rittenregistratie indien u met uw privé-auto zakelijke kilometers rijdt. Hierdoor weet u hoeveel kosten en omzetbelasting u mag declareren.

In de rittenregistratie moet o.a. vermeld staan: merk, type en kenteken van de auto, begin- en eindstand kilometerteller, de ritgegevens: datum, begin- en eindadres, afstand, zakelijke of privé-kilometers.