Da Costakade 209 sous
1053 XA Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
Rijksmuseum Amsterdam Rijksmuseum kunst boekhouder inkomstenbelasting Reclamezuil Amsterdam Reclame schinkel administratiekantoor belastingadviseur Eye Amsterdam noord	filmmuseum boekhouder omzetbelasting terras Amsterdam Westerpark zzp administratie horeca Vondelpark Amsterdam Vondelpark administratiekantoor belastingaangifte salarisadministratie Nijntje Amsterdam Museumplein jaarrekening zzp belastingaangifte Molen Amsterdam	oost brouwerij omzetbelasting loonheffing Station Amsterdam Centraal Station boekhouder belastingaangifte inkomstenbelasting Poort hallen Amsterdam Oud-West foodhallen administratiekantoor belastingadvies Arenaboulevard Amsterdam zuidoost ajax boekhouder zzp Schouwburg Amsterdam centrum leidseplein administratiekantoor belastingadviseur Rode brug Amsterdam	oost pythonbrug belastingaangifte salarisadministratie Huis Amsterdam	oud-west gedicht jaarrrekening belastingadvies Schipholbord Amsterdam Schiphol administratie omzetbelasting zzp

BV

Belastingaangifte BV

Als aandeelhouder van een BV (besloten vennootschap) moet u verschillende soorten belastingaangifte indienen. Daarnaast moet er voor de BV een jaarrekening opgesteld worden. Deze wordt gebruikt voor de aangifte vennootschapsbelasting. Er staat tevens veel bruikbare financiële informatie in voor de aandeelhouder(s).
Een BV moet meestal periodiek aangifte omzetbelasting en aangifte loonheffing doen. Jaarlijks moet aangifte vennootschapsbelasting gedaan worden. En als er dividend is uitgekeerd, moet ook aangifte dividendbelasting gedaan worden.
Voor het indienen van de belastingaangifte voor een BV en voor het opstellen van een jaarrekening is over het algemeen gespecialiseerde kennis nodig. U kunt dit dan beter uitbesteden aan Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam.

Aangifte omzetbelasting (BTW)

Het soort product of dienst bepaalt of aangifte omzetbelasting gedaan moet worden en welke tarieven toegepast moeten worden, bijvoorbeeld 21% BTW of 6% BTW. Als de producten of diensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, hoeft de BV geen aangifte te doen. In het onderwijs en in de zorg zijn bijvoorbeeld veel vrijstellingen.
De meeste BV’s moeten echter aangifte BTW doen. De hoogte van de af te dragen BTW bepaalt de frequentie van aangifte. Hoe hoger het bedrag, hoe frequenter u aangifte moet doen (meestal per kwartaal of per maand).

Aangifte loonheffing

Als DGA (directeur-grootaandeelhouder van een BV) neemt u meestal loon op uit de BV. De gebruikelijk loonregeling bepaalt mede de hoogte van dit loon. Het gebruikelijk loon is een soort verplicht loon wat een DGA minimaal moet opnemen (er zijn echter uitzonderingen op deze regeling). De aangifte loonheffing gaat per maand. Ook uw salarisadministratie kunt u uitbesteden aan Administratiekantoor Landzaat.

Aangifte vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Over de winst van een BV moet vennootschapsbelasting betaald worden. De aangifte vennootschapsbelasting moet jaarlijks worden ingediend. Bij deze belastingaangifte letten wij bijvoorbeeld op verliesverrekening en op de deelnemingsvrijstelling (als de BV een deelneming in een andere BV heeft). Als de BV dividend heeft uitgekeerd aan de aandeelhouder(s), dan moet de BV aangifte dividendbelasting doen.

Aangifte inkomstenbelasting

Als DGA van een BV moet u meestal aangifte inkomstenbelasting doen. Hierbij dient u het loon en eventueel ontvangen dividend van de BV aan te geven. Het loon moet u in  box 1 aangeven en het dividend in box 2. De ingehouden dividendbelasting kan hierbij worden verrekend. Indien u vermogen aan de BV ter beschikking heeft gesteld, zoals een lening of een pand, dan vallen de opbrengsten daarvan in box 1.
Uw persoonlijke situatie heeft ook invloed op de aangifte, zoals: fiscaal partnerschap, kinderen, hypotheekrente, giften en vermogen. De aangifte inkomstenbelasting kan hierdoor ook complex zijn. U kunt dit uiteraard uitbesteden aan Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam.
Heeft u als DGA jaarlijks een wisselend loon? Dan kijken wij voor u naar middeling van inkomstenbelasting waardoor u misschien geld terug kunt krijgen. En als u een fiscaal partner heeft, berekenen wij de optimale belastingaangifte voor u waardoor u zo min mogelijk belasting betaalt!