Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
S R H S R R E t V N M S P A

FAQ

Eenmanszaak

Wat zijn de voordelen van een eenmanszaak?

Als ondernemer en eigenaar van een eenmanszaak heeft u veel vrijheid, zo bepaalt u zelf uw producten, diensten, prijzen, klanten en werktijden.
U komt meestal elk jaar in aanmerking voor een aantal fiscale aftrekposten waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. Het gaat o.a. om de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet u wel minimaal 1225 uur per jaar voor uwzelf werken. Een ander voordeel is de mogelijkheid de fiscale oudedagsreserve (de FOR) toe te passen. Dit is een soort pensioen in eigen beheer.
U kunt deelnemen aan de KOR, dit is de kleine ondernemersregeling voor de BTW. U kunt hieraan deelnemen als uw omzet niet hoger is dan € 20.000 per jaar. Als u kiest en zich aanmeldt voor de KOR, dan hoeft u geen BTW te berekenen aan uw klanten en hoeft u geen BTW-aangifte te doen.

Wat zijn de nadelen van een eenmanszaak?

Een eigenaar van een eenmanszaak moet jaarlijks inkomstenbelasting over zijn hele winst betalen. Dit is vooral bij een hoge winst nadelig.
Een ander nadeel is dat schuldeisers, zoals leveranciers of banken, beslag kunnen leggen op uw privé-vermogen als u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen.
Als u als ondernemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u geen uitkering of loon (zoals dat in loondienst wel het geval is). U kunt zich het beste tegen dit risico verzekeren. Als ondernemer bouwt u ook niet automatisch pensioen op, dit dient u zelf te regelen.

Welke belastingen moet een eenmanszaak betalen?

Een eigenaar van een eenmanszaak moet altijd inkomstenbelasting en bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet) betalen. De hoogte is afhankelijk van de winst en u moet elk jaar aangifte doen. Meestal moet een eenmanszaak ook omzetbelasting betalen (tenzij uw product of dienst vrijgesteld is van omzetbelasting).
Het klinkt misschien vreemd, maar een eenmanszaak kan personeel in dienst hebben. U moet dan aangifte loonheffing doen.

Welke voordelen zijn er voor starters?

Als u een eenmanszaak start kunt u de volgende voordelen hebben:

1. Startersaftrek
Als starter mag u gebruik maken van de startersaftrek. Dit is een soort korting voor de inkomstenbelasting. De startersaftrek bedraagt € 2.123. U mag de startersaftrek 3 keer toepassen na starten van uw onderneming. U moet hiervoor wel minimaal 1225 uur per jaar voor uw bedrijf gewerkt hebben. Staakt u uw onderneming en start u daarna een nieuwe onderneming? Dan heeft u onder voorwaarden opnieuw recht op 3 keer de startersaftrek.

2. Kleine ondernemersregeling (KOR)
U kunt deelnemen aan de KOR, dit is de kleine ondernemersregeling voor de BTW. U kunt hieraan deelnemen als uw omzet niet hoger is dan € 20.000 per jaar. Als u kiest en zich aanmeldt voor de KOR, dan hoeft u geen BTW te berekenen aan uw klanten en hoeft u geen BTW-aangifte te doen.

3. Willekeurige afschrijving
Als u recht heeft op de startersaftrek, dan heeft u de keuze om willekeurig af te schrijven op investeringen. U kunt hierdoor meer afschrijven waardoor uw winst lager wordt. U betaalt vervolgens minder belasting. U mag alleen niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u geen investeringsaftrek kunt krijgen.

Hoe kan ik de administratie van mijn eenmanszaak opzetten?

Ons advies is een zakelijke bankrekening te openen. Op deze bankrekening ontvangt u de omzet en betaalt u zakelijke kosten. Indien u een bedrag privé nodig heeft, boekt u een bedrag naar uw privé-bankrekening. Doe dit bijvoorbeeld eens per maand. Betaal ook de omzetbelasting vanaf de zakelijke bankrekening.

Bewaar uw zakelijke bankafschriften (of download ze). Zorg ervoor dat op elk afschrift een begin- en eindsaldo staat en dat de afschriften op elkaar aansluiten. Doe achter elk afschrift de inkoopfacturen die op dat afschrift betaald zijn. Op inkoopfacturen en bonnen hoger dan € 100 moet uw bedrijfsnaam vermeld staan.

Als u verkoopfacturen verstuurt, geef deze dan een oplopend nummer. Begin met 24001, 24002, 24003 enz. voor het jaar 2024. Controleer ook of elke factuur betaald is.
Als u een kassa gebruikt, maakt dan bijvoorbeeld per maand een uitdraai van de omzet.

Daarnaast kunt u nog bonnen of inkoopfacturen hebben die contant betaald zijn of die u met uw privé-bankrekening heeft betaald. Houdt deze bonnen en facturen apart.

Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren?

U moet uw zakelijke administratie 7 jaar lang bewaren (digitale bestanden en papieren administratie). Voor onroerend goed geldt een periode van 10 jaar.

U moet o.a. grootboek, aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting, in- en verkoopfacturen, voorraadadministratie, bankafschriften, jaarrekening en gegevens over personeel bewaren.

Welke kosten mag ik voor mijn eenmanszaak opvoeren?

U mag alle kosten opvoeren die u maakt uit zakelijke overwegingen om uw bedrijf uit te kunnen oefenen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor computers, kantoorbenodigdheden, telefoon, internet, website, reclame, drukwerk, vervoer, abonnementen, verzekeringen, advies en administratie. Indien u een bedrijfsruimte huurt of gekocht heeft, dan zijn ook de kosten daarvan aftrekbaar. Kosten van personeel zijn uiteraard ook aftrekbaar.

Let op: er zijn kosten die niet of beperkt aftrekbaar zijn.

Welke kosten mag ik niet voor mijn eenmanszaak opvoeren?

De volgende kosten mag u niet opvoeren:
- kosten voor het voeren van een zekere staat
- vaartuigen die gebruikt worden voor representatieve doeleinden
- kosten van boeten
- telefoonabonnementen in de privé-woning
- literatuur (wel vakliteratuur)
- kleding (wel werkkleding)
- persoonlijke verzorging (m.u.v. presentator, sporter en artiest)
- reiskosten hoger dan € 1.500 voor studiereizen
- vergoeding van uw fiscale partner als deze lager is dan € 5.000