Da Costakade 209 sous
1053 XA Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
Eye Amsterdam noord	filmmuseum boekhouder omzetbelasting terras Amsterdam Westerpark zzp administratie horeca Vondelpark Amsterdam Vondelpark administratiekantoor belastingaangifte salarisadministratie Nijntje Amsterdam Museumplein jaarrekening zzp belastingaangifte Molen Amsterdam	oost brouwerij omzetbelasting loonheffing Station Amsterdam Centraal Station boekhouder belastingaangifte inkomstenbelasting Poort hallen Amsterdam Oud-West foodhallen administratiekantoor belastingadvies Arenaboulevard Amsterdam zuidoost ajax boekhouder zzp Schouwburg Amsterdam centrum leidseplein administratiekantoor belastingadviseur Rode brug Amsterdam	oost pythonbrug belastingaangifte salarisadministratie Huis Amsterdam	oud-west gedicht jaarrrekening belastingadvies Schipholbord Amsterdam Schiphol administratie omzetbelasting zzp Rijksmuseum Amsterdam Rijksmuseum kunst boekhouder inkomstenbelasting Reclamezuil Amsterdam Reclame schinkel administratiekantoor belastingadviseur

JAARREKENING

Opstellen jaarrekening

Bent u ondernemer in de regio Amsterdam en wilt u de jaarrekening laten opstellen? Dat kan bij Administratiekantoor Landzaat! Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het opstellen van de jaarrekening voor ondernemers. Wij maken de jaarrekening voor zzp’ers (zelfstandige zonder personeel), ondernemers met een eenmanszaak, vof (vennootschap onder firma) en ondernemers met een BV (besloten vennootschap). Onze klanten komen voornamelijk uit de regio Amsterdam.

Jaarrekening Amsterdam

Als ondernemer uit de regio Amsterdam stelt u misschien niet graag uw jaarrekening op. Dat is begrijpelijk, want hiervoor is gespecialiseerde kennis nodig. U kunt dan het opstellen van de jaarrekening beter uitbesteden.
In de jaarrekening staat diverse financiële informatie, zoals de winst (of verlies) en de bezittingen en schulden van uw bedrijf. Op basis van de informatie uit de jaarrekening kunt u ook desgewenst maatregelen nemen om uw bedrijf bij te sturen.
Echter, als u zzp’er bent of als u een eenmanszaak of vof heeft, bent u niet verplicht een jaarrekening te laten opstellen. Een balans en verlies- en winstrekening kunnen dan volstaan. U mist dan wel het inzicht om bijvoorbeeld bepaalde kosten met elkaar te vergelijken. En voor de aanvraag van een hypotheek of lening is een jaarrekening vaak noodzakelijk.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening van een jaarrekening is meestal goed te begrijpen. Hierin staan namelijk de omzet en kosten van uw bedrijf van één boekjaar. Het belangrijkste voor veel ondernemers is de hoogte van de winst of het verlies.
In de winst- en verliesrekening worden, indien van toepassing, ook de directe kosten vermeld. Deze kosten hebben direct betrekking op de verkoop. Bijvoorbeeld als u een computer inkoopt en u deze vervolgens aan een klant verkoopt. De omzet minus de directe kosten is de bruto marge.
De andere kosten worden meestal in de volgende groepen verdeeld: algemene kosten, huisvestingskosten, personeelskosten, verkoopkosten en bankkosten. Dit worden ook wel de indirecte kosten genoemd.

Balans

Op de balans van de jaarrekening staan de bezittingen en schulden van uw bedrijf op 31 december. De balans is dus een momentopname. U kunt er o.a. uit opmaken of u uw schulden op korte termijn kunt betalen.
De bezittingen staan aan de linkerzijde op de balans (de activa). Dit zijn bijvoorbeeld een machine (vaste activa), klanten die moeten betalen (debiteuren) en een positief banksaldo (liquide middelen).
De schulden staan aan de rechterzijde op de balans (de passiva). Dit zijn bijvoorbeeld de omzetbelasting en een toeleverancier die nog betaald moeten worden (kortlopende schulden). Ook een positief eigen vermogen van uw bedrijf betreft een schuld aan u als ondernemer of aandeelhouder.
Voor het opstellen van de balans is gespecialiseerde kennis nodig. U kunt daarom het opstellen van de jaarrekening ook uitbesteden aan Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam.