Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
M S P A S R H S R R E t V N

JAARREKENING

Jaarrekening Amsterdam

Bent u ondernemer in de regio Amsterdam en wilt u de jaarrekening laten opstellen? Dat kan bij Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam-Zuid! Wij hebben namelijk meer dan 20 jaar ervaring met het opstellen van de jaarrekening voor ondernemers.
Wij maken de jaarrekening voor ZZP’ers (zelfstandige zonder personeel), ondernemers met een eenmanszaak, vof (vennootschap onder firma) of BV (besloten vennootschap). Een ZZP’er moet voor ons wel een echte ondernemer zijn. Zo dient een ZZP’er bijvoorbeeld meerdere klanten te hebben en ook op zoek te zijn naar nieuwe klanten.

Jaarrekening

Als ondernemer uit de regio Amsterdam stelt u misschien niet graag zelf uw jaarrekening op. Daarvoor is namelijk gespecialiseerde kennis nodig. U kunt dan het opstellen van de jaarrekening beter uitbesteden.
In de jaarrekening staat diverse financiële informatie, zoals de winst (of verlies) en de bezittingen en schulden van uw bedrijf. Op basis van de informatie uit de jaarrekening kunt u ook desgewenst maatregelen nemen om uw bedrijf bij te sturen.
Echter, als u ZZP’er bent of als u een eenmanszaak of vof heeft, bent u niet verplicht een jaarrekening te laten opstellen. Een balans en verlies- en winstrekening kunnen dan volstaan. U mist dan bijvoorbeeld wel het inzicht om bepaalde kosten met elkaar te vergelijken. Voor de aanvraag van een hypotheek of lening is een jaarrekening wel noodzakelijk.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening van een jaarrekening is meestal goed te begrijpen. Hierin staan namelijk de omzet en kosten van uw bedrijf of activiteiten van één boekjaar. Het belangrijkste voor veel ondernemers is de hoogte van de winst of het verlies.
In de winst- en verliesrekening worden, indien van toepassing, ook de directe kosten vermeld. Deze kosten hebben direct betrekking op de verkoop. Bijvoorbeeld als u een computer inkoopt en u deze vervolgens aan een klant verkoopt. De omzet minus de directe kosten is de bruto marge.
De andere kosten worden meestal in de volgende groepen verdeeld: algemene kosten, huisvestingskosten, personeelskosten, verkoopkosten en bankkosten. Dit worden ook wel de indirecte kosten genoemd.

Balans

Op de balans van de jaarrekening staan de bezittingen en schulden van uw bedrijf op 31 december. De balans is dus een momentopname. U kunt er o.a. uit opmaken of u uw schulden op korte termijn kunt betalen. De bezittingen staan aan de linkerzijde op de balans (de activa). Dit zijn bijvoorbeeld een machine (vaste activa), klanten (debiteuren) die nog moeten betalen en een positief banksaldo (liquide middelen).
De schulden staan aan de rechterzijde op de balans (de passiva). Dit zijn bijvoorbeeld de omzetbelasting en toeleveranciers (crediteuren) die nog betaald moeten worden (kortlopende schulden). Ook een positief eigen vermogen van uw bedrijf betreft een schuld aan u als ondernemer of aandeelhouder. Zoekt u dus naar opstellen jaarrekening Amsterdam? Vraag dan eens een offerte aan bij Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam-Zuid.