Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
R H S R R E t V N M S P A S

FAQ

Omzetbelasting

Wat moet ik aanleveren voor de aangifte omzetbelasting?

Maak bij het aanleveren van uw boekhouding de volgende 4 stapels:

1) betaalde en onbetaalde verkoopfacturen of omzetuitdraai uit uw kassa;

2) bankafschriften met daarachter de inkoopfacturen en bonnen die erop betaald zijn;

3) inkoopfacturen en bonnen die via een privébankrekening of contant betaald zijn;

4) inkoopfacturen die nog betaald moeten worden.

 

Welke producten en diensten vallen onder het 21% tarief?

Als uw product of dienst niet vrijgesteld is van omzetbelasting en ook niet onder het 9% BTW-tarief valt, dan is het belast met 21% omzetbelasting. Voor verkopen aan het buitenland gelden aparte regels.

Welke producten en diensten vallen onder het 9% tarief?

- kappers, schoenmakers, fietsenmakers, kleermakers;

- logies en werkzaamheden aan woningen;

- kunst, verzamelvoorwerpen, antiek, boeken en tijdschriften;

- cultuur, recreatie, sport, uitvoerende kunstenaars;

- voedingsmiddelen;

- personenvervoer.

Welke producten en diensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting?

Veel producten en diensten in het onderwijs en in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
Dit geldt ook voor diensten van journalisten, componisten, schrijvers en cartoonisten, kinderopvang, rondleidingen, excursies en lezingen.

Wat is de KOR?

KOR staat voor kleine ondernemersregeling. Het is een kortingsregeling voor ondernemers met een eenmanszaak of vof. Als u per jaar minder dan € 1.883 BTW hoeft af te dragen dan krijgt u een korting.
Als u per jaar minder dan € 1.345 BTW hoeft af te dragen, dan vervalt de hele afdracht. U moet dan wel de korting bij uw winst optellen. Moet u tussen € 1.345 en € 1.883 BTW afdragen, dan geldt er een korting. Deze regeling geldt t/m 2019.

De kleine ondernemersregeling verandert vanaf 1 januari 2020. De regeling wordt omgezet in een keuze voor vrijstelling voor de omzetbelasting. U kunt aan de regeling deelnemen als uw omzet niet meer dan € 20.000 per jaar bedraagt. Ook BV’s kunnen aan de deze regeling deelnemen. Als u voor vrijstelling kiest, dan berekent u geen BTW meer aan uw klanten en de BTW op zakelijke kosten is niet meer aftrekbaar. De keuze staat wel voor 3 jaar vast. U hoeft dan geen aangifte omzetbelasting meer te doen.

Moet ik BTW berekenen als ik diensten lever aan het buitenland?

Bij klanten die geen BTW-aangifte doen (zoals particulieren), is de dienst meestal belast in Nederland en brengt u Nederlandse BTW in rekening.

Bij klanten binnen de EU die wel BTW-aangifte doen (ondernemers), is de dienst meestal belast in het land van de klant. U berekent dan geen BTW op uw factuur onder de vermelding van 'BTW verlegd' en u vermeld ook het BTW-nummer van uw klant op de factuur.

Bij klanten buiten de EU is de dienst meestal in dat land belast. U berekent dan ook geen BTW op uw factuur.

Moet ik BTW betalen als ik diensten inhuur uit het buitenland?

Als u een dienst inhuurt uit het buitenland, staat er waarschijnlijk ‘BTW verlegd’ op de inkoopfactuur. In Nederland moet u vervolgens BTW betalen. Deze BTW kunt u ook aftrekken als voorbelasting (indien u niet vrijgesteld bent van BTW). Per saldo betaalt u dan geen BTW.

Moet ik BTW berekenen als ik goederen exporteer naar het buitenland?

Als u goederen exporteert naar een klant binnen de EU die zelf BTW-aangifte doet (ondernemers), vermeldt u 0% BTW en het BTW-nummer van uw klant op uw factuur.

Als u goederen exporteert naar een klant binnen de EU die zelf geen BTW-aangifte doet (particulieren), dan brengt u Nederlandse BTW in rekening. Dit worden ook wel afstandsverkopen genoemd. Wel is er per land een drempelbedrag per jaar afgesproken, met als gevolg dat er op de eerste factuur, die over het drempelbedrag heen gaat, BTW in rekening gebracht moet worden die in dat land geldt. Dit betekent wel dat u zich in dat land als ondernemer moet registreren en daar BTW-aangifte moet doen. 

Bij het exporteren van goederen naar niet-EU-landen hanteert u het 0%-tarief, ongeacht of u aan ondernemers of particulieren levert.

Moet ik BTW betalen als ik goederen importeer uit het buitenland?

Als u goederen vanuit een EU-land importeert, staat er waarschijnlijk 0% BTW op de factuur. In Nederland moet u vervolgens BTW betalen. Deze BTW kunt u ook aftrekken als voorbelasting (indien u niet vrijgesteld bent van BTW). Per saldo betaalt u dan geen BTW.

Als u goederen vanuit een niet-EU-land importeert, betaalt u BTW bij de douane. Deze BTW kunt u als voorbelasting aftrekken in uw BTW-aangifte (indien u niet vrijgesteld bent van BTW). Per saldo betaalt u dan geen BTW. Als u een vergunning artikel 23 heeft, betaalt u de BTW niet bij de douane, maar neemt u deze op in uw BTW-aangifte.