Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
S R R E t V N M S P A S R H

SALARISADMINISTRATIE

Salarisadministratie uitbesteden

Als u personeel in dienst heeft, dan wilt u dat de salarisadministratie goed geregeld is. U wilt bijvoorbeeld op tijd de loonstroken aan uw personeel kunnen geven en op tijd de lonen en de aangifte loonheffing betalen. Als DGA (directeur-grootaandeelhouder van een BV) wilt u natuurlijk ook dat dit goed geregeld is. U kunt dan uw salarisadministratie uitbesteden aan Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam-Zuid.

Personeel

Als u een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap heeft, en voor de eerste keer personeel in dienst neemt, dan moet u zich aanmelden als werkgever bij de belastingdienst. U ontvangt daarna een loonheffingennummer en een sectorcode waaronder uw bedrijf valt. Wellicht valt uw bedrijf verplicht onder een CAO waardoor u bijvoorbeeld verplicht pensioen voor uw werknemer moet afdragen. Het is tevens belangrijk om te weten wat de totale personeelskosten zijn. Het gaat dan om het totaal van o.a. bruto loon, vakantiegeld, sociale lasten en pensioen. Zo kunt u bijvoorbeeld een gemiddelde uurprijs van uw werknemer bepalen. Om dit te berekenen kunt u de salarisadministratie uitbesteden aan Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam-Zuid.

Arbeidscontract

U moet uw werknemer een arbeidscontract geven en laten ondertekenen. Ook moet u het formulier 'model opgaaf gegevens voor de loonheffingen' geven en laten invullen. Uit dit formulier blijkt of u de loonheffingskorting voor uw werknemer moet toepassen. Verder moet u een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs bewaren, en per maand een loonstrook en elk jaar een jaaropgave geven.
Meestal begint u met een tijdelijk arbeidscontract. U bent verplicht een vast contract aan uw werknemer te geven als: uw werknemer meer dan drie tijdelijke contracten heeft gehad of langer dan drie jaar gebruik wordt gemaakt van opvolgende tijdelijke contracten (tenzij er in de CAO andere regels staan). Er is sprake van opvolgende tijdelijke contracten als ze elkaar met een tussenperiode van 6 maanden of minder opvolgen.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De basisregel is dat u 2 jaar lang minimaal 70% van het loon doorbetaalt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. Het eerste jaar moet het ook minimaal het minimumloon zijn. Het kan voorkomen dat uw werknemer op basis van afspraken in de arbeidsovereenkomst of CAO aanspraak kan maken op een hoger percentage dan 70%.
Als ondernemer kunt u hiervoor het beste een ziekteverzuimverzekering afsluiten. Het is namelijk een zware last voor u als u wel het loon moet doorbetalen, maar als daar geen arbeid van de werknemer tegenover staat. Zoekt u dus naar salarisadministratie uitbesteden Amsterdam? Vraag dan eens een offerte aan bij Administratiekantoor Landzaat in Amsterdam-Zuid.