Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
M S P A S R H S R R E t V N

FAQ

Vennootschap onder firma

Wat zijn de voordelen van een vennootschap onder firma?

Als vennoot van een vof staat u niet alleen voor het ondernemersschap. U kunt voordeel hebben van de inbreng van de andere vennoot.

Als vennoot van een vof komt u meestal elk jaar in aanmerking voor een aantal fiscale aftrekposten waardoor u minder belasting betaalt. Het gaat o.a. om de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Om voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek in aanmerking te komen moet u wel minimaal 1225 uur per jaar voor uw onderneming werken. Een ander voordeel is de mogelijkheid de fiscale oudedagsreserve (de FOR) toe te passen. Dit is een soort pensioen in eigen beheer.

U kunt deelnemen aan de KOR, dit is de kleine ondernemersregeling voor de BTW. U kunt hieraan deelnemen als uw omzet niet hoger is dan € 20.000 per jaar. Als u kiest en zich aanmeldt voor de KOR, dan hoeft u geen BTW te berekenen aan uw klanten en hoeft u geen BTW-aangifte te doen.

Wat zijn de nadelen van een vennootschap onder firma?

Als vennoot van een vof moet u jaarlijks inkomstenbelasting over uw winstdeel betalen. Met name bij hoge winsten is dit nadelig.
Een ander nadeel is dat schuldeisers, zoals leveranciers of banken, beslag kunnen leggen op uw privé-vermogen als de vennootschap  niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit geldt ook als de schuld veroorzaakt is door de andere vennoot. U dient hiervoor goede afspraken te maken, bijvoorbeeld in een vennootschapscontract.
Omdat bij een vof twee of meer vennoten samenwerken, is bij de start van een vof meestal  een bedrijfsruimte gewenst waardoor een vof hogere kosten heeft.
Als u als vennoot ziek of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u geen uitkering of loon (zoals dat in loondienst wel het geval is). U kunt zich het beste tegen dit risico verzekeren. Een vennoot moet ook zelf zijn of haar pensioen regelen.

Welke belastingen moet een vennootschap onder firma betalen?

Als vennoot van een vennootschap onder firma moet u inkomstenbelasting en bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet) betalen. De hoogte is afhankelijk van uw winstdeel en u moet elk jaar aangifte doen. Meestal moet de vof zelf omzetbelasting betalen (tenzij de producten of diensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting). Als de vof personeel in dienst heeft, dan moet de vof aangifte loonheffing doen.

Welke voordelen zijn er voor een startende vennootschap onder firma?

Als u een vennootschap onder firma start kunt u de volgende voordelen hebben:

1. Startersaftrek
U mag gebruik maken van de startersaftrek voor de inkomstenbelasting. U mag de startersaftrek 3 keer toepassen, deze bedraagt € 2.123 per jaar. U moet hiervoor wel minimaal 1225 uur per jaar voor uw bedrijf gewerkt hebben. Staakt u uw onderneming en start u daarna een nieuwe onderneming? Dan heeft u onder voorwaarden opnieuw recht op 3 keer de startersaftrek.

2. Willekeurige afschrijving
AU mag ook willekeurig afschrijven op investeringen indien u ook recht heeft op de startersaftrek. U kunt hierdoor meer afschrijven waardoor uw winst lager wordt. U betaalt dan minder belasting. U mag niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u geen investeringsaftrek kunt krijgen.

3. U kunt deelnemen aan de KOR, dit is de kleine ondernemersregeling voor de BTW. U kunt hieraan deelnemen als uw omzet niet hoger is dan € 20.000 per jaar. Als u kiest en zich aanmeldt voor de KOR, dan hoeft u geen BTW te berekenen aan uw klanten en hoeft u geen BTW-aangifte te doen.

Hoe kan ik de administratie van een vennootschap onder firma opzetten?

Open voor de vof een zakelijke bankrekening. Op deze bankrekening ontvangt u de omzet en betaalt u zakelijke kosten. Indien u als vennoot een bedrag privé nodig heeft, dan schrijft u dit over naar uw privé-bankrekening. Doe dit bijvoorbeeld eens per maand. Betaal ook de omzetbelasting vanaf de zakelijke bankrekening.

Bewaar uw zakelijke bankafschriften (of download ze). Zorg ervoor dat op elk afschrift een begin- en eindsaldo staat en dat de afschriften op elkaar aansluiten. Doe achter elk afschrift de inkoopfacturen die op dat afschrift betaald zijn. Op inkoopfacturen hoger dan € 100 moet uw bedrijfsnaam vermeld staan.

Nummer uw verkoopfacturen als volgt: 24001, 24002, 24003 enz. voor het jaar 2024. Controleer periodiek of elke factuur betaald is. Als u een kassa gebruikt, maakt dan bijvoorbeeld per maand een uitdraai van de omzet.

Daarnaast kunt u nog bonnen of facturen hebben die contant betaald zijn of die u met uw privé-bankrekening heeft betaald. Houdt deze bonnen en facturen apart. Houdt goed bij welke vennoot welke inkoopfactuur of bon betaald heeft.

Hoelang moet ik mijn administratie bewaren?

U moet uw zakelijke administratie 7 jaar lang bewaren (digitale bestanden en papieren administratie). Voor onroerend goed geldt een periode van 10 jaar.

U moet o.a. grootboek, aangifte inkomstenbelasting en omzetbelasting, in- en verkoopfacturen, voorraadadministratie, bankafschriften, jaarrekening en gegevens over personeel bewaren.

Welke kosten mag een vennootschap onder firma opvoeren?

U mag alle kosten opvoeren die u maakt uit zakelijke overwegingen om uw bedrijf uit te kunnen oefenen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor computers, kantoorbenodigdheden, telefoon, internet, website, reclame, drukwerk, vervoer, abonnementen, verzekeringen, advies en administratie. Indien u een bedrijfsruimte huurt of gekocht heeft, zijn ook de kosten daarvan aftrekbaar. Kosten van personeel zijn uiteraard ook aftrekbaar.

Let op: er zijn kosten die niet of beperkt aftrekbaar zijn.

Welke kosten mag een vennootschap onder firma niet opvoeren?

De volgende kosten mag u niet opvoeren:
- kosten voor het voeren van een zekere staat
- vaartuigen die gebruikt worden voor representatieve doeleinden
- kosten van boeten
- telefoonabonnementen in de privé-woning
- literatuur (wel vakliteratuur)
- kleding (wel werkkleding)
- reiskosten hoger dan € 1.500 voor studiereizen
- vergoeding van uw fiscale partner als deze lager is dan € 5.000