Aalsmeerweg 79
1059 AE Amsterdam
route

T. 020 4897663
info@landzaat.nl

KvK 27189711
privacyverklaring
disclaimer
R R E t V N M S P A S R H S

FAQ

ZZP

Wat zijn de voordelen van een ZZP'er?

Als ZZP'er heeft u veel vrijheid, zo bepaalt u zelf uw producten, diensten, prijzen, klanten en werktijden. Veel ZZP'ers hebben een eenmanszaak en komen daarom in aanmerking voor een aantal fiscale aftrekposten waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. Het gaat bijvoorbeeld om de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Om voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek in aanmerking te komen moet u wel minimaal 1225 uur per jaar voor uw onderneming werken. Een ander voordeel is de mogelijkheid de fiscale oudedagsreserve (de FOR) toe te passen. Dit is een soort pensioen in eigen beheer.

U kunt deelnemen aan de KOR, dit is de kleine ondernemersregeling voor de BTW. U kunt hieraan deelnemen als uw omzet niet hoger is dan € 20.000 per jaar. Als u kiest en zich aanmeldt voor de KOR, dan hoeft u geen BTW te berekenen aan uw klanten en hoeft u geen BTW-aangifte te doen.

Wat zijn de nadelen van een ZZP'er?

Als ZZP'er heeft u niet altijd regelmatige inkomsten. U moet ook veel zaken zelf regelen zoals het werven van klanten, afsluiten van verzekeringen en het opbouwen van pensioen.

Een ZZP'er moet jaarlijks inkomstenbelasting over zijn hele winst betalen. Met name bij hoge winsten is dit nadelig. Zorg er ook voor dat u hiervoor voldoende geld reserveert.

De meeste ZZP'ers hebben een eenmanszaak. Het nadeel hiervan is dat schuldeisers, zoals leveranciers of banken, beslag kunnen leggen op uw privé-vermogen als u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen.

Om de aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek te mogen toepassen, moet u kunnen aantonen dat u ondernemer bent en moet u minimaal 1225 uur per jaar voor uzelf werken. Ook richting uw klanten moet u soms kunnen aantonen dat u ondernemer bent.

Welke belastingen moet een ZZP'er betalen?

Veel ZZP'ers hebben een eenmanszaak en moeten inkomstenbelasting en bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet) betalen. De hoogte is afhankelijk van de winst en u moet elk jaar aangifte doen. Meestal moet u als ZZP'er ook omzetbelasting betalen (tenzij uw product of dienst vrijgesteld is van omzetbelasting).

Welke voordelen zijn er voor startende ZZP'ers?

Als u start als ZZP'er kunt u de volgende voordelen hebben:

1. Startersaftrek
U mag gebruik maken van de startersaftrek voor de inkomstenbelasting. U mag de startersaftrek drie keer toepassen. De aftrek bedraagt € 2.123. U moet hiervoor wel minimaal 1225 uur per jaar voor uzelf gewerkt hebben. Staakt u uw onderneming en start u daarna een nieuwe onderneming? Dan heeft u onder voorwaarden opnieuw recht op 3 keer de startersaftrek.

2. Kleine ondernemersregeling (KOR)
U kunt deelnemen aan de KOR, dit is de kleine ondernemersregeling voor de BTW. U kunt hieraan deelnemen als uw omzet niet hoger is dan € 20.000 per jaar. Als u kiest en zich aanmeldt voor de KOR, dan hoeft u geen BTW te berekenen aan uw klanten en hoeft u geen BTW-aangifte te doen.

3. Willekeurige afschrijving
U mag ook willekeurig afschrijven op investeringen als u recht heeft op de startersafrek. U kunt hierdoor meer afschrijven waardoor uw winst lager wordt. U betaalt dan minder belasting. U mag niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u geen investeringsaftrek kunt krijgen.

Hoe kan ik mijn ZZP-administratie opzetten?

Ons advies is een zakelijke bankrekening te openen. Op deze bankrekening ontvangt u de omzet en betaalt u zakelijke kosten. Indien u een bedrag privé nodig heeft, boekt u een bedrag naar uw privé-bankrekening. Doe dit bijvoorbeeld eens per maand. Betaal ook de omzetbelasting vanaf de zakelijke bankrekening.

Bewaar uw zakelijke bankafschriften (of download ze). Zorg ervoor dat op elk afschrift een begin- en eindsaldo staat en dat de afschriften op elkaar aansluiten. Doe achter elk afschrift de inkoopfacturen die op dat afschrift betaald zijn. Op inkoopfacturen hoger dan € 100 moet uw bedrijfsnaam vermeld staan.

Nummer verkoopfacturen als volgt: 24001, 24002, 24003 enz. voor het jaar 2024 Controleer periodiek of elke factuur betaald is.

Daarnaast kunt u nog bonnen of inkoopfacturen hebben die contant betaald zijn of die u met uw privé-bankrekening heeft betaald. Houdt deze bonnen en facturen apart.

Hoe lang moet een ZZP'er zijn administratie bewaren?

Een ZZP'er moet 7 jaar lang zijn administratie bewaren (digitale bestanden en papieren administratie). Voor onroerend goed geldt een termijn van 10 jaar.

U moet o.a. bewaren: grootboek, aangifte inkomstenbelasting en aangifte omzetbelasting, jaarrekening, bankafschriften, in- en verkoopfacturen, voorraadadministratie,

Welke kosten mag een ZZP'er opvoeren?

U mag alle kosten opvoeren die u maakt uit zakelijke overwegingen om uw bedrijf uit te kunnen oefenen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor computers, kantoorbenodigdheden, telefoon, internet, website, reclame, drukwerk, vervoer, abonnementen, verzekeringen, advies en administratie. Indien u een bedrijfsruimte huurt of gekocht heeft, dan zijn ook de kosten daarvan aftrekbaar.

Let op: er zijn kosten die niet of beperkt aftrekbaar zijn.

Welke kosten mag een ZZP'er niet opvoeren?

De volgende kosten mag u niet opvoeren:
- kosten voor het voeren van een zekere staat
- vaartuigen die gebruikt worden voor representatieve doeleinden
- kosten van boeten
- telefoonabonnementen in de privé-woning
- literatuur (wel vakliteratuur)
- kleding (wel werkkleding)
- persoonlijke verzorging (m.u.v. presentator, sporter en artiest)
- reiskosten hoger dan € 1.500 voor studiereizen